Atık Yönetimi Nasıl Olur

ATIK YÖNETİMİ NASIL OLUR?

 Atık yönetiminin asıl amacı, atığın oluşmasının engellenmesidir. Eğer bu sağlanamıyorsa atığın minimizasyonu diğer bir deyişle atığın en aza indirgenmesi amaçlanır. Sonra atığın yeniden kullanımı eğer bu da mümkün olmuyorsa önce geri dönüşüm ve sonra enerji geri kazanımı amaçlanır.Tüm bu işlemlerden sonra elimizde kalan atığa en son yapılacak işlem bertaraftır.

 Demir, çelik, bakır, kağıt, plastik, cam, kauçuk, elektronik atıklar gibi maddelerin geri dönüştürülmesi tabii kaynakların tükenmesini önleyecektir. Bu durum ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ithal edilen hurda malzemeye ödenen döviz miktarını da azaltacak enerji açısından büyük oranda tasarruf sağlayacaktır.

İstatistikler:

 Hurda kağıdın tekrar kağıt üretimi için kullanılması hava kirliliğini %80-90

Su kirliliğini %35

Su kullanımını %45 azalttığı ve bir ton hurda kağıdın geri dönüştürülmesi ile 8 ağacın kesilmesi önlenebilmektedir.

 Hurda yolu ile geri dönüşüm, uzun vadede verimli ekonomik bir yatırımdır. Gelecek kuşaklara doğal kaynaklardan yararlanma olanağı sağlarken yeni iş imkanları içinde zemin hazırlamaktadır.Ayrıca hurda yoluyla geri dönüştürülen her malzeme ile

-  Çevrenin korunmasına katkı sağlanır.

-  Daha az doğal madde tüketilir.

-  Kaynaklar daha ekonomik kullanılır.

-  Geri dönüşüm atıkları toplayanlara ekonomik fayda sağlar.

-  Çevre kirlenmesi azalır.

-  İnsan sağlığına zarar verecek çöp atıklara engel olur.

-  Ayrı bir sektör oluşturarak iş kapısı oluşturur.

Önemli Bilgiler:

Hurda alüminyumu  geri dönüştürmek, alüminyumdan bir teneke kutu yapmak için gereken enerjinin sadece %5’ini tüketir.

- Kağıtlar, gazeteler; ağaçlardan kağıt yapmak için gereken enerjinin sadece %55’ini kullanarak kullanılmış olan bir kağıt yeni bir kağıda dönüştürülebilir.

- Plastikler, orjinalinden plastik üretmek için gereken enerjinin yaklaşık %33’ünü kullanarak diğer plastik ürünlere dönüştürülebilir.