Atıklar

ATIKLAR

 

İnsanoğlu tüketim üzerine yaşamaktadır. Üretilen her şey bir gün tüketim zincirine girmekte ve ömrünü tamamlayan tüketim malzemeleri atık haline gelmektedir. Bu atıklar her alanda oluşmakta ve her sektörden oluşurulmaktadır. Endüstri sektöründe, başta endüsriyel atıklar, sanayi atıkları, kontamine atıklar, tehlikeli atıklar, çöp atıklar çıkmakta,

 

Metal sektöründe ise bakır, demir, krom, alüminyum atıklar çıkmakta, inşaat sektöründen hafriyat atığı ve evsel atıklar çıkmaktadır.

 

Ayrıca hayatımızın her yerine girmiş olan plastik eşyalar ve kağıt ambalajlar da atık malzemeler içinde olduğu büyük bir sahiptir.

 

KATI ATIK NEDİR? ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

 

Artık kullanılmayan veya kulanım ömrünün dolmasından dolayı çalışmayan her bir madde atık olarak tanımlanır. Bunlardan başlıcaları,

 

  • evsel atıklar

 

  • tıbbi atıklar

 

  •  tehlikeli atıklar

 

  • endüstriyel atıklar

 

  • tarımsal atıklar

 

  • inşaat atıklar

 

  • molozlar

 

  • nükleer atıklardır.

 

Her geçen gün artan katı atık miktarı nedeniyle tüm dünyada şu 3 ilke uygulanmaya başlanmıştır.

 

      1- Azaltma          2- Yeniden kullanım     3- Geri kazanım

 

Bu maddelere  dayanarak 1. hedef, tüketimi azaltmak. İsteğe göre değil ihtiyaca göre alışveriş yapmak. Satın alınan ürünleri tadilat tamirat veya 2. el yoluyla yeniden kullanıma sunmak, en sonunda kullanım ömrünü tamamlayan ürünleri geri dönüşüme yollayarak ekonomik gelişime katkıda bulunurken çevre kirliliğinin de önüne geçilmiş olunur.