Çöp Atıklar

ÇÖP ATIKLAR

 

    Gelişen dünya ve küreselleşme ile birlikte insanların tüketim eğilimi artış göstermiştir. Üreticiler tüketicilerin taleplerine cevap vermek adına üretimde artışa gitmektedirler. İşte insanların tüketmiş oldukları ürünler sonucunda çöp atıklar meydana gelmektedir. Aslında çöp atıklar dediğimiz kavram sadece atıktan ibaret bir kavram değildir. Geri dönüşüm, tabiat, çevre anlaşmaları, canlılar gibi birçok kavramı içerisinde barındırmaktadır. Eğer oluşturmuş olduğumuz çöp atıkları geri dönüştürülebilir nitelikte muhafaza edersek hem tabiatın devamlılığı adına hem canlıların daha iyi yaşam standardı sürmesi adına hem de çevrenin korunması adına önemli bir etmendir.

 

ÇÖP ATIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Çöp atıkların değerlendirilmesi ülkelerden ülkelere farklılık göstermektedir. Örnek olarak genellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde çöp atıkların değerlendirilmesi adına ülkede teşvik çalışmaları yapılmakta ve insanları bu yönde teşvik etmektedir. Ancak bazı ülkelerde çöp atıkları ve çevrenin bir önemi olmadığı için dönüşüm adına herhangi bir teşvik çalışmaları yapılmazken çevrenin tahribatı devam etmektedir. Bu yüzden çöp atıkları aslında bir atık olmaktan ziyade sürdürülebilir çevrenin devamlılığı ve geri dönüşüm adına önemli bir etmendir.