Dikkat Tehlikeli Atık Var

DİKKAT TEHLİKELİ ATIK VAR!

 

Tüm atıkların çevreye ve insan sağlığına etkileri tartışılmaz. Ancak tehlikeli atıkların zararları, diğer atıklara göre çok daha fazladır. Bu atıkların biriktirilmesi, toplanması ve depolanması esnasında dikkat edilmesi gereken pek çok kural vardır.

Öncelikle tehlikeli atığı tanıyalım. Atıklar içinde yakıcı, yanıcı, kanserojen, patlayıcı, tahriş edici özelliğe sahip nitelikte olan atıklar ‘tehlikeli’ olarak adlandırılır. Örnek verecek olursak;

 • kartuş ve tonerler
 • ampuller
 • kimyasal madde bulaşmış bez ve bez atıkları
 • akü, piller
 • boya atıkları
 • vernik kalıntıları
 • yağla kontamine olmuş parçalar
 • boya,yağ,kimyasal kutu ve ambalajları
 • tüm ulaşım araçlarının motorları, makineleri tehlikeli atıklardandır.

 

Tehlikeli Atık Üreten Yerler

 

 • kimyasal madde üretim tesisleri
 • yakıt istasyonları
 • depolar
 • silah depoları
 • hastaneler
 • laboratuarlar
 • kamyon terminalleri
 • bakım tesisleri
 • uçuş sahaları
 • kimyasal madde taşımacılığı yapılan limanlar

 

Bu atıkların biriktirilmesi ve depolanması oldukça zordur. Tehlikeli atıkların biriktirilmesi ve depolanması aşamasında pek çok prosedür uygulanır. Örneğin tesis içinde depolanacak tehlikeli atıklar için valilikten izin alınması gerekmektedir. Şayet atığı üreten firma ayda 1 tona kadar atık üretiyorsa valilikten izin almadan, atıkları kendi depolama tesisinde en fazla 180 gün tutabilir.

Bunun gibi prosedürler, tehlikeli atığın geri dönüşüme uğramadan, depolama aşamasındayken başka tehlikelere sebep olmaması için uygulanmaktadır.

Geri kalmış ülkelerde bu atıklar doğal çevreye ve insanlara çok büyük zararlar vermektedir. Gelişmiş ülkeler ise bu atıkları geri kalmış ülkelere satma yolunu seçmekte, ancak bu atıkları alan ülkelerin zararları uzun vadede ortaya çıkmaktadır.