Elektronik Atıkların Geri Dönüşümü

ELEKTRONİK ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Kullanıcılar için değeri kalmayan veya kullanılmaz durumda olan, hasar görmüş, bozuk, kırık, onarılamaz hale gelmiş elektrikli ve elektronik tüm cihaz ve aletler geri döüştürülebilir özelliktedir.

Teknolojinin hayatımızdaki yeri düşünülecek olursa, elektronik atıkların ne kadar büyük miktarda olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Cep telefonları, televizyonlar, bilgisayarlar, beyaz eşyalar ve daha niceleri…İhtiyaç sonucu, yeni özellikle donatılan teknolojik cihazlar ve ürünlere taleplerin artışı ciddi bir elektronik sorunu doğurmuştur.Elektrikli ve elektronik ekipmanların bazıları kurşun, berilyum, baryum ve civa gibi çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyen toksik maddeler içerir.Örneğin, televizyonlar ve monitörler 4kg kurşun içermektedir.İç kaplamaları ise fosfor içerir ki bu madde tehlikeli atık sınıfına

girer. Hurda elektronik malzemeler, tesislere getirildikten sonra ‘’tekrar kullanılabilir’’, ‘’geri dönüştürülebilir’’, ‘’imha edilmelidir’’ şeklinde sınıflandırılırlar.

 

Hurda Elektroniklerin Geri Kazandırılması

 

Hurda elektroniklerin geri kazandırılmasıyla doğal kaynaklarımız korunur, enerji tasarrufu sağlanır, atık miktarı azalır, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılmış olur, ekonomik açıdan hammadde maliyeti azalır.

 

Rakamlarla Elektronik Atık Dönüşümü

 

-Ülkemizde 1 yılda yaklaşık 500 bin ton elektronik atık oluşmaktadır.

- Oluşan elektronik atıkların sadece %1’i geri dönüştürülmektedir.

- 15 ton elektronik atıktan ortalama 1 ton bakır elde edilmektedir.

- Bir bilgisayarda ortalama 7 kg plastik bulunur.

- Buzdolabı gövdesinden ütü, monitör plastiğinden bank yapılabilmektedir.