Endüstriyel Atık

ENDÜSTRİYEL ATIK

 Endüstri alanında, daha önce kullanılmış, işlenmiş veya tüketilmiş malzemenin artık kullanılamayan, tüketilemeyen, arta kalmış parçalarına endüstriyel atık denmektedir.

 Endüstri atıklarını doğaya karışmadan, geri dönüşüm yoluyla piyasaya tekrar kazandırmak büyük önem arz etmektedir. Bu dönüşümde birinci amaç insan ve çevre faktörlerini korumaktır. Diğer amaç ise ekonomik düzeyde hammadde sarfiyatını minimumda tutmaktır.

ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ

 Endüstriyel atıkların doğaya bırakılması çevreye geri döndürülemez zararlar vermektedir. Bu atıklar, belli bir süre sonra bırakıldıkları yerde oksitlenmeye başlar, paslanır, çürür. Etrafında pek çok bakteri oluşur. Bu oksitlenme hareketleri hem atığın çevresinde bulunan bitki örtüsü ve hayvanlara hem de salgıladıkları zehirli gazlar yoluyla insan sağlığına büyük zararlar vermektedir. Direkt temas veya solunum yoluyla insana bulaşan bakteriler vücudumuzda kalıcı hasarlara yol açabilmektedir.

ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN DOĞAYA ETKİLERİ

 Endüstriyel atıklar, atıldıkları yere bünyelerinde barındırdıkları  zararlı bakterilerin çok daha fazlasını çekebilirler. Bu durumda ağaçlara, topraktaki minerallere, o ortamda yaşayan bütün canlılara olumsuz etkileri kaçınılmaz bir hal alır.

 Ayrıca endüstriyel atıkların denizleri, akarsuları, gölleri ve tüm ekosistemi tehdit ettiği gerçeği yadsınamaz. Dünya üzerinde karada ve denizde yaşayan tüm canlılar oksijenle hayat bulur. Endüstriyel atık gibi zehirli atıklar ise doğayı kirleterek   ekosistemin doğal işleyişine engel olmaktadır.