Evimizdeki Evsel Atıklar

EVİMİZDEKİ EVSEL ATIKLAR

 

Günlük hayattaki aktivitelerimiz sonucu birçok evsel atık elde edilir. Biliyor ki gelişen ve değişen teknoloji ve artan ülke nüfusu ile evsel atıklarımız ve diğer atıklar hızla artmaktadır. Bunun önüne geçmek amacıyla evimize aldığımız temel ihtiyaçlarımızda seçici olmalı ihtiyacımız olmayan malzemelere yönelmemeliyiz.

 

EVSEL ATIKLARDA SIZINTI SORUNU

 

    Günümüz ülkesinde teknoloji ile henüz atık olmadan hayatta kalmak hayatımızı sürdürmek pek mümkün değildir. Lakin bu evsel atıkları en aza indirebiliriz. Türkiye'de evimizden çıkan evsel atıklar % 20 oranından neme sahiptir. Bu evsel atıklar toplandıktan sonra depolara kapatılınca sahip oldukları nem ve yağış ile sızıntıya sebep olacaktır. Arıtılmayan evsel atıkların sızıntı suları en başta yeraltı sularını daha sonrasında ise yüzeysel suları ve toprağı kirletme potansiyeline sahiptir. Sızıntı sularının arıtılması için kurulacak olan tesiste oldukça maliyetlidir.

 

EVSEL ATIKLARDAKİ SIZINTI VE MALİYETLERİN AZALTILMASI

 

   Türkiye'deki mahalli idare niteliği kapsamındaki evsel atıkların nem oranları oldukça yüksektir. Evsel atıkların içindeki nem miktarını mutfağımızda yapacağımız küçük uygulamalarla azaltmak mümkün olacaktır. Evsel atıkların içindeki nem azaltıldığında depolama alanına taşınan evsel atık miktarı da azalışa geçecektir. Bu durum evsel atık taşıma ve toplama maliyetlerini aynı oranda azaltacaktır. Bu ise beraberinde sızıntıların su miktarını azaltıp sızıntı suyunu arıtma maliyetini de oldukça düşürecektir.