Evsel Atık Bileşenleri

EVSEL ATIK BİLEŞENLERİ

 

    Evsel atıkların bir diğer adı belediye atığıdır. Çünkü yönetiminden belediye sorumludur. Evsel atıklar aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

 

  • Karışık evsel atıklar
  • Geri dönüştürülebilir atıklar
  • Evlerden çıkan tehlikeli atıklar
  • İşyeri, okul, pazaryeri atıkları
  • Evsel nitelikli endüstriyel katı atıklar
  • Kaldırım, cadde ve meydan süprüntüleri
  • Mobilya ve benzeri hacimli atıklar

 

    Son dönemlerde ülkemiz için katı atıklardan kaynaklanan problemler büyük ölçüde çevre sorunlarını beraberinde getirecektir. Günümüz dünyasında hızla artan nüfus ve sanayileşme ile birlikte katı atıklar diğer bir ifade ile evsel atıklar hızla artmaktadır.

 

KİŞİ BAŞINA EVSEL ATIK MİKTARI

 

    Kişi başına düşen evsel atık miktarı Türkiye'de senede yaklaşık olarak 40 milyon ton evsel atık oluşmakta olup kişi başına düşen evsel atık miktarı 2 kilogramdır. Her geçen yıl kişi başına düşen evsel atık miktarı artmakta ve bu nedenle de evsel atık yönetimi ve evsel atık dönüşümü hakkında halkımız bilinçlendirilmelidir. Bu doğrultuda evsel atığın azaltılması konusunda ilk yapılması gereken alışveriş tercihlerini değiştirmek olacaktır. Alışveriş esnasında sadece ihtiyaçlarımız doğrultusunda alışveriş yapıp ihtiyacımız olmayanı reddetmeliyiz.