Evsel Atık Maliyeti

EVSEL ATIK MALİYETİ

 

     Her taşıma ve toplama turu başına, bu işi yapmakla görevli kişi başına, araçların kat ettikleri kilometre başına ve bu araçların bakım ve onarımı başına ne kadar maliyete sahip oldukları hepimizin aklına soru işaretidir.

 

     Biliyoruz ki günümüz ülkesinde her geçen gün fiyatlar ücretler ve faizler artmakla birlikte yakıt fiyatı da sürekli artış durumundadır. Yakıt fiyatlarının yüksek olması evsel atıkların taşıma ve toplama maliyetini yükseltir.

 

MALİYETLERİN EVSEL ATIKLARDAKİ PAYI

 

    Evsel atık taşıma ve toplama maliyeti atık yönetim sistemindeki toplam maliyetinin % 65 ile 180 arasında değişiklik gösterir. Bu toplama ve taşıma maliyetlerinin % 70- 80'ini ise işçi maliyetleri oluşturur. Evsel atıklar bir belediyede düzensiz depolamaya sahip ise işçi maliyetlerinin oranı %90 95'i yükselecektir.

 

    Ülkemiz gelişmekte olan bir ülkedir. Bu sebeple evsel atık taşıma ve toplama işlemi için her ton başına maliyet 30 ile 70 TL arasında değişiklik gösterirken bahsi geçen ton başına yapılan yönetim harcaması 38 ile 95 TL arasında değişiklik gösterir.

 

    Türkiye'de açığa çıkan evsel atığın % 23'ünü İstanbul'da oluşan atıklar oluşturmaktadır. Bu oran artan ve gelişen nüfusla gitgide artmaktadır. Uygun bir evsel atık taşıma ve toplamı optimize modeli uygulanarak bu maliyet minimize edilebilir.