Evsel Atıklar

Tüketim hızı giderek artan günümüzde, geri dönüşüm çok daha önem taşır hale gelmiştir. Atık malzemeleri ayrıştırma işi öncelikle evde başlamalıdır. Ülkemizde hala yerleştirilemeyen evsel atık sisteminin ekonomiye zararı her yıl milyarlarca dolara mal olmaktadır. Bu konuda okullarda verilecek eğitimlerin yanı sıra, belediyelerin sokaklarda evsel atık kumbaraları oluşturmaları gerekmektedir.

 

Evsel Atık Nedir?

 

Evde kullanılan atık yağlar, poşetler, piller, şişeler, elbiseler, mobilyalar, elektronik aletler hatta sebze- meyve atıkları bile evsel atık sınıfına girmektedir. Evlerimizde oluşan ve kullanım sonrası artık işlevini kaybetmiş tüm eşyalara evsel atık diyoruz. Ülkemizde kişi başına düşen atık miktarı günlük 1 kg civarındadır. Buna göre yılda toplam 45 mılyon ton civarında evsel atık üretilmektedir.

 

Türkiye İstatik Kurumu verilerine göre her yıl belediyelerden toplanan yaklaşık 40 milyon ton atığın;

 

%43’ü belediyelerin çöplüğünde

 

%9’u Büyükşehir belediyesi çöplüğünde

 

%2 ‘si açıkta yakılarak

 

%46’sı düzenli depolama sahalarında sarf edilmektedir.

 

Evsel Atık Nasıl Değerlendirilir?

 

Evsel atıklar öncelikle doğru ayrıştırılmalıdır. Türüne göre cam, kağıt, metal, plastik vb. sınıflandırılıp geri dönüşüm yerlerine ulaştırılmalıdır.