Evsel Atıkların Bertarafı

EVSEL ATIKLARIN BERTARAFI

 

     Evsel Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre katı atık ve evsel atık üreten kişi ve oluşumlar katı ve evsel atıklarını bulundukları belediyenin ve mahalli idarenin en büyük mülki amirinin istediği şekilde evsel atıkların üretildiği yerde hazırlamakla yükümlüdürler.

 

    Toplanıp bir araya getirilen evsel atıkların bir sonraki aşamada bertaraf edilmeleri sağlanır. Evsel atıklar toplanmaları esnasında tıbbi atıklar ile karıştırılmamalıdır. Aksi takdirde hepsi tıbbi atık sayılacaktır.

 

Belediyeler katı evsel atıkları bertaraf amacıyla toplanması işi iki şekilde olur:

 

  1. Karışık toplama
  2. İkili toplama

 

KARIŞIK EVSEL ATIKLAR   

 

    Karışık atıklar geri kazanılabilir atıklar, mutfağımızdaki atıklar ve diğer tüm atıkların bir araya biriktirilip özel araçlarla toplandığı sistemdir.

 

İKİLİ TOPLAMA

 

    İkili toplama ise yaş atık (biz buna biyobozunur atıkta deriz) ve kuru atıkların (geri kazanılabilir atıklar) evlerimizde iki ayrı alanda ve ayrı ayrı toplandığı sitemdir. Bu sayede belediyelerin işleri normaline nazaran daha kolay olacaktır. Bu nedenden ötürü bu yöntem oldukça tercih edilen bir yöntemdir. Kaynağında ayrı toplanan evsel atıklar sıkıştırmasız araçlarla toplanırken karışık evsel atıklar genellikle sıkıştırmalı araçlarla toplanıp taşınır.