Evsel Atıkların Hayatımızdaki Yeri

EVSEL ATIKLARIN HAYATIMIZDAKİ YERİ

 

   Kullanma zamanı dolmuş ve yaşadığınız yerden uzaklaşması gereken her türlü maddeye evsel atık denir. Bu atıklar; okul, iş yeri, ev gibi alanlarda oluşabilir. Evsel atıklarla çöpler farklı anlamlar taşır. Evsel atıklar evlerimizden çıkan dönüştürülebilir nitelikteki maddelerdir. Çöpler ise artık kesinlikle dönüştürülemeyen maddelerdir. Kağıt,cam, plastik, karton, metaller kesinlikle çöp kategorisine girmezler. Yeniden kullanma işlemi evsel atıkların hiçbir işlem yapılmadan yeniden kullanılmasıdır. Buna örnek olarak küçülen eşyaların başkası tarafından kullanılması ya da pet şişelerin içerisine tekrar su doldurup kullanılması olabilir. Geri dönüşüm ise evsel atıkların bazı küçük işlemler geçirdikten sonra kullanıma hazır olması işlemidir. Kağıtların yeniden dönüştürülerek yine kağıt üretiminde kullanılması örnek gösterilebilir

 

EVSEL ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

 

Evsel atıkların geri dönüşümü işlemi farklı aşamalardan oluşur

 

  1. ayırma
  2. sınıflandırma
  3. değerlendirmek

 

plastik, kağıt, cam ürünler için ayrı ayrı toplama alanları oluşturularak toplama işlemi ayırma işlemidir. Ayrılan evsel atıklar aslında sınıflandırılmış olur ve sınıflandırılan evsel atıklar ayrı ayrı taşınmalıdır. Değerlendirilebilecek atıklar, kimyasal ve fiziksel işlemlerden geçirilerek yeni ürün oluşumu sağlanır.