Günümüzde Tehlikeli Atıkların Geri Dönüşümü

GÜNÜMÜZDE TEHLİKELİ ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

 

   Tehlikeli atıkların bertarafı devlet tarafından da özel sektör tarafından da oldukça güç gerçekleşir.  Tehlikeli atıklar geri dönüşüme gitmeden önce bir süre oluştukları alanda depolanır. Daha sonrasında geri dönüşüm için yola çıkarılır. Daha sonra atık dönüştürme merkezinde çeşitli kimyasallarla yıkanıp arındırıldıktan sonra kullanıma hazır hale getirilir. Tehlikeli atıkların taşınması da bir hayli güçtür. Bulundukları yerden geri dönüşüme merkezine, taşıma lisansına sahip özel araçlarda taşınırlar.

 

TEHLİKELİ ATIKLARIN DÖNÜŞÜM MALİYETLERİ

 

    Büyüyen ve gelişen dünyada ki sürekli artan nüfusla birlikte atıklarımız da oldukça yüksek seviyelere ulaşmış ve atık bertarafında güçlük yaşamaktadır. Bunun için çeşitli ve uygun maliyetli çözümler üretilmeye çalışılmıştır. Lakin tüketim kadar tüketilen maddelerin atıklarını bertaraf etmek ya da geri dönüşüme kazandırıp kullanılır hale getirmek maliyetli hale gelmiştir.

 

Tehlikeli atıklar içerisinde:

 

  • Kontamine atıklar
  • Motor, makine benzeri araçların atık yağları
  • Eski piller ve aküler
  • Boya ve vernik kalıntıları
  • Civalı ampuller
  • Kartuş ve tonerler sayılabilir