Hafriyat Atığı

HAFRİYAT ATIĞI

 

    Her geçen gün insan popülasyonunun artması ile birlikte inşaat çalışmalarında da artışlar görülmüştür. Bunca yapılan inşaat sektöründe yapılan çalışmalar sonucu hafriyat atıkları meydana getirir. Hafriyat atıkları diğer atık çeşitlerinde olduğu gibi çevreye tabiata ve canlılara zarar vermektedir. Ancak güzel değerlendirilmesi sonucunda devlete ekstra bir maliyet yansıtılmaz. Ayrıca bu sektör içerisinde çalışan ve belirli piyasaya sahip üreticiler açısından ise bir katma değer yaratılmasına neden olmaktadır. Hafriyat atıkları birkaç çeşitten oluşur. Bunlar;

 

  1. asfalt atağı
  2. hafriyat toprağı
  3. inşaat atıkları
  4. yıkıntı atıkları

 

gibi çeşitlendirilebilir.

 

HAFRİYAT ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Hafriyat atıkları değerlendirilmediği takdirde hem çevrede oldukça fazla yer kaplarken hem de tabiat içerisinde yaşayan canlılara zarar verecektir. Hafriyat atıklarının değerlendirilmesi sonucu hem devlet ekstra maliyetten kurtulup hem çevrenin korunması amaçlanacak hem de bu sektör içerisinde çalışan üreticiler açısından ise belirli katma değer yaratılmasına neden olacaktır. İşte aslında atıklar hem ülke ekonomisi için bir değer olurken hem de tabiatın devamlılığı adına önemli bir yer tutmaktadır.