Hafriyat Nedir

HAFRİYAT NEDİR?

 

  Hafriyat taş, toprak veya kayalık zeminleri taşıma, yumuşatma, kazma gibi işlemlerle şekillendirmelere denir. Baraj, yol, demiryolu, maden ve bina yapımı, tamiri, restorasyonu gibi işlemlerin önemli bir kısmı da hafriyat kapsamına girer.

 

Hafriyat atıklarının geri dönüşümünde atıkların kaynağında en aza indirilmesi önemli bir husustur. Bu atıkların dönüştürülmesinde görevli kurum, kuruluş ve kişiler atıkların doğaya ve insanlara verdikleri zararı en aza indirmek ile yükümlüdürler. Bu dönüşüm yapılırken hafriyat toprağı ve inşaat atıkları karıştırılmamalıdır.

 

HAFRİYAT ATIKLARININ GERİ DÖNÜŞÜMÜ VE KULLANIM ALANLARI

 

Hafriyat toprağı ve inşaat atıkları öncelikle kaynağında ayrılmalı, ayrı ayrı toplanmalı ve depo edilmelidir. Hafriyat atığı toplama sırasında bitkisel topraklar ayrı toplanır ve kesinlikle depolama alanını götürülmezler. Diğer topraklar ise depoya götürülüp çimento sanayisinde kil olarak kullanılabilecektir.

 

Hafriyat atıklarının içinden dönüştürülebilen demir, bakır, alüminyum gibi hurdalar ayrıştırılıp bunların geri dönüşümü yapılır. Dönüştürülemeyen atıklar ise bertaraf edilir. Asfalt (yol kaplama) atıkları ise yine yerinde ayrıştırılıp geri dönüştürülebilecek asfalt atıkları, düşük trafik yoğunluklu yollar için dolgu malzemesi olarak kullanılabilecektir.