Hurda Bilinci

HURDA BİLİNCİ

 Tüm dünyada çevre bilinci geliştikçe, her ülke kendi yasal düzenlemelerini gerçekleştirip atıkların kontrolünü sağlamaya çalışmaktadır.

 Hurda, işe yaramayacak duruma gelmiş, artık tamir edilemeyecek, parçalanmış durumdaki eşyalara, malzemelere denmektedir. Bir başka ifadeyle atık da denen hurdalar pek çok ana materyalden oluşmaktadır. En çok kullanılan hurdalar şunlardır:

  • Hurda bakır
  • Hurda plastik
  • Hurda alüminyum
  • Hurda krom
  • Hurda kağıt
  • Hurda ambalaj
  • Hurda demir vb.

 Tüm bu materyallerden yapılan ve kullanılmayan eşyalar, hurda malzeme olarak bu işi yapan işletmeler tarafından işlenmekte ve yeniden hammadde olarak kullanılabilir duruma getirilmektedir.

 Hurda malzemeler çoğunlukla karışık materyallerden oluşur. Farklı madenler veya metaller cinslerine ve yoğunluklarına göre özel işlemlere tabi tutularak ayrıştırılır ve yeniden kullanılabilir hale getirilebilir.

 Hurdacılar tarafından toplanan hurda metaller geri dönüştürülmek üzere fabrikalara yönlendirilirler. Bu fabrikalara örnek verecek olursak; Kardemir, Erdemir, İskenderun ve Kırıkkale hurda demiri geri dönüştüren önemli fabrikalar arasında sayılabilir.