Hurda Borsası

HURDA BORSASI

 Hurda borsası, işletmelerde üretim faaliyetleri sonucu meydana gelen hurdaların geri kazanılmasını ve ikincil hammadde olarak yeniden işlenmesini sağlayan bir aracılık sistemidir.

 Hurda borsası, bir sanayide imalat esnasında oluşan atıkların diğer bir sanayide hammadde olabileceği fikrinden hareketle oluşmuştur.

HURDA BORSASININ GETİRİLERİ

  • Hurda borsası atıkların ortadan kaldırılmasının firmaya getirdiği ek masrafı en aza ingirder.
  • Hurdalar, borsada başkaları tarafından satın alınacağı için yatırıma dönüşür, ekonomik katkı sağlar.
  • Hurda borsasında daha fazla alıcıya ulaşılır, hurdanın değeri daha fazla artar.
  • Hurdalar, hurda borsasında yeniden değerlendirildiğinden çevrenin korunması girişimine katkıda olur.
  • Hurdaların stok maaliyeti ortadan kalkar

 Hurda borsasında hurdalar arz talep dengesine göre alıcı ve satıcıların dikkatine sunulur. Hurda borsasından hurda alım veya hurda satım yapan şahıs veya işletmeler hem hurda bertaraf masraflarından tasarruf etmiş olur hem de bu işlemlerden ekonomik kazanç sağlar.

 Hurda borsası sayesinde sanayiden çıkan atıklar ve endüstri atıkları diğer bir sanayinin hammaddesi olarak kullanılır. Böylece sanayiden hem az atık çıkmakta, atıkların çevreye zararı azalmakta hem de diğer sanayi kolları ekonomik hammaddeye ulaşmaktadır.