Hurda Demir Nedir

HURDA DEMİR NEDİR?

 

Demir, yer kabuğunda en çok bulunan metaldir.  Büyük ölçüde karbonlu bir alaşım olarak kabul edilen çelik yapımında kullanılır. Özellikleri ise şunlardır:

 

  • Tüm metaller içinde en çok kullanılandır.
  • Fiyatı düşüktür
  • Yüksek mukavemetlidir
  • Diğer metallarle karıştığında çok daha sert bir özellik kazanır.
  • Kolay işlenir, kolay şekil verilir
  • Isıyı ve elektriği iyi iletir

 

Bu gibi özelliklerinin yanı sıra korozyona dayanıksız olması demirin nemli ortamlarda paslanması da olumsuz bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Üretim ve tüketiminin çok fazla olması sebebiyle hurda demir alımı da oldukça yaygındır.

 

HURDA DEMİR NERELERDE KULLANILIR?

 

Ülkemizde demir-çelik sektörü oldukça gelişmiştir. Hurda demir özellikle sanayi, metal, döküm makine, inşaat ve daha pek çok sektörün ana hammaddesini demir oluşturmaktadır.

 

Demir, üretim  sanayi için o kadar önemlidir ki, bazı uzmanlar demirin altından daha değerli olduğu dile getirir ve demirin olmadığı bir hayatın düşünülemeyeceğini söylerler. Bu kadar ihtiyaç duyulan bir maddenin, maliyetinin düşük olması da onu cazip hale getirmektedir.

 

Demir, çeliğe dönüştürülerek çelik sanayinde, döküm işlerinde ayrıca inşaat ve otomotiv sektöründen gemicilik ve bilişim sektörüne kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Bilgisayarların önemli bir parçası olan manyetik depolama alanlarının yapımında demir metali kullanılır.

 

Demirin bu kadar yaygın kullanılıyor olması hurda demir ürünün de geri dönüşüme ilk sıradan girmesine sebep olmaktadır.