Hurda Demirler

HURDA DEMİRLER

 

Hurda demirleri geri dönüştürüp işlemek kaynağından saf demir çıkarmaktan daha az maliyetlidir. Geri dönüşüm gerçekleştikten sonra üreticiler daha kolay ve masrafsız hammadde tedarik edebildikleri için bu geri dönüşüm işleminden fazlasıyla kazançlı çıkacaklardır. Geri dönüşüm işleminden sonra hammaddeye olan ihtiyaç azalacağından dolayı doğal kaynaklardan tedarik edilen hammadde azaldığı için ülke ekonomisini geliştirecektir ve dolayısıyla doğal kaynaklar korunmuş olacaktır. Hammadde için az enerji harcanacağından iklim düzenini bozan karbon emisyonu azaltılmış olur.

 

HURDA DEMİRİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

 

Hurda demirin geri dönüşümü hayatımızı olumlu yönde fazlasıyla etkileyecektir. Tüm hurda metallerin dönüştürülmesi her açıdan çok önemlidir. Çok fazla enerji tasarrufu sağlandığında ve geri dönüşüm esnasında yapısal olarak özelliklerini kaybetmedikleri için geri dönüşüm kaçınılmaz hale gelir.

 

HURDA DEMİR PİYASASI

 

Hurda demir fiyatları günümüz ülkesinde yüksek meblağlarda olup burada demirler hassas tartılarda tartılarak fiyatı hesaplanmaktadır. Hurda demir fiyatları, İstanbul hurda borsasına göre belirlenip hurda demirin kalitesine göre değişiklik gösterebilirler. Hurda demir fiyatları bazı sektörlere göre değişiklik gösterir, artabilir veya azalabilir. Hurda demirin fiyatını etkileyen en önemli etkenlerden biri ise hurda demirin kalitesidir diyebiliriz.