Hurda Malzemeler

HURDA MALZEMELER

 

Hurda satışı ülke genelindeki sanayi alanlarından çıkan zararlı atıklar hariç bütün hurda malzemelerin (hurda bakır, hurda metal, hurda plastik v.b.) yeniden değerlendirilip yeni mallarda kullanılması işlemidir.

 

   Peki günlük hayatta sık sık bu malzemelerle karşılaşır mıyız? Bu sorunun cevabı tabiki “evet” olacaktır. Günümüz ülkesinde gelişen ve değişen teknoloji ile malzemelerimiz sürekli hurda ayarına düşer. Bu malzemeler hurda olduktan sonra da  değerlendirilebilir niteliktedir. Gerek vadesi dolmuş hurda malzemeler yerine gerekse eritilip hammaddeye karıştırılarak kullanılabilir.

 

HURDA FİYATLAMASI

 

Hurda sektörü diğer sektörlere kıyasla değişken piyasa koşullarına daha aktif rol oynar bu anlamda hurdanın cinsine göre fiyatta çeşitlilik gösterecek her hurda için farklı fiyat tarifesi uygulanacaktır. Bu fiyat gün geçtikçe değişiklik gösterecektir. Hurdaların değerli geri dönüşüm maddeleri olması sebebiyle hurdaların kendi başına hurda piyasası oluşturup buna bağlı olarak sürekli değişen hurda fiyatlarının ortaya çıkması ön görülen bir durumdur.

 

Tüketici toplum olarak bizlerde günlük hayatta kullanmadığımız ya da vadesi dolmuş hurda ve atıklarımızı çoğu zaman değerlendirme çabasına giriyoruz. Gün geçtikçe değişen ve gelişen teknoloji ile hurda durumuna düşen mal miktarı da artış gösterecektir.