Hurda Nedir

HURDA NEDİR?

  Hurda, kırıntılı döküntülü eski parçalanmış olan işe yaramayacak derecede bozulup sakatlanmış olan şeylere denir.

  Aynı  zamanda yeniden eritmek yada lehim işlerinde kullanılmak üzere toplanan genellikle demir bakırlı maden yada alaşım parçalarının bütünüdür.

 Bir taraftan doğanın korunması  ve atıkların çevreye verdiği zararın önüne geçilmesi açısından hurdaların değerlendirilmesi önem kazanırken diğer yandan hammaddeden yeniden üretmenin çok daha maliyetli oluşu ve enerji sarfiyatına da yol açması geri dönüşümün önemine vurgu yapmaktadır.

 Geri dönüştürülen her şey, hammadde tasarrufuna katkı sağlamaktadır.Artan nüfusla beraber zaten doğal kaynaklar hızla tükenmektedir.Tüketilen maddelerin hurda yoluyla geri dönüştürülmesi mümkündür. Çünkü hurda sektörünün, hurda alım portföyü oldukça geniştir. Plastik, metal, kağıt, ambalaj vb. tüm kullanımdan düşmüş materyaller hurda değeri taşır.

 Örneğin; bozulan ve tamir edilemeyen bir saç kurutma makinamiz var.Yenisini aldık. Eskisinin evimizde fazladan yer kaplamasını istemiyoruz. Bu makinayı çöpe attığımızda son ulaştığı nokta toplu çöplük alanları yani dolaylı olarak toprak ve su olacaktır. İçeriğinde bulunan plastik aksam, metal, bakır aksamlar su ve toprağa yüzyıllar boyunca zehir salgılar. Öte yandan yeni bir saç kurutma makinası üretmek için o makinayı oluşturan tüm materyallere (bakır, plastik, alüminyum vs.) yeniden ulaşmak gerekir. Bu da zaten kısıtlı olan doğal kaynaklarımızın daha hızlı tükenmesine yol açar.

 Hurda yoluyla geri kazandırılan ürünler materyallerine ayrıştırılarak yeniden üretimde kullanıldığında hem doğal kaynakları hem çevreyi korumaktadır.