Hurdacı Ne Alır

HURDACI NE ALIR?

 Daha önceden ömrünü tamamlamış malzemeleri yani hurdaları satın alan kişilere hurdacı denmektedir. Hurdacılar maddi değeri olan geri dönüştürülebilen atıkları alırlar. Peki bunlar nelerdir?

 Hurdacılar, hurda demir, hurda bakır, hurda krom, hurda alüminyum, hurda plastik, sanayi atığı, hafriyat atığı, kontamine atık, evsel atık, ikinci el makina gibi pek çok malzeme almaktadır.

 Hurdacıların amacı bu malzemeleri ana fabrikaya satıp ekonomik değer elde etmenin yanı sıra geri dönüşüme katkı sağlamaktır.

HURDA BAKIR

 Hurdalar genelde pek çok materyalden oluşur. Yeniden geri kullanılabilme özelliğini kaybetmiş, işlevsel bir değeri olmayan malzemelerin geneli pek çok maddeyi içinde barındırıyor olabilir.

 Hurda bakırlar da dünyada en değerli hurda çeşitlerindendir. Bu durum tüketimle orantılı olarak hurda miktarını da arttırdığı için hurda bakır rağbet görmektedir.

 Farklı materyallerle bir arada bulunan hurda bakır eşyalardan bakır ham maddesi elde etmek için bir dizi ayırma işlemi yapılmaktadır. Örneğin hurda buzdolabının içinde, bakırın yanında, demir, alüminyum, kurşun, plastik vb. materyaller de bulunuyor olabilir. Bunların ayrıştırılması, eritilmesi gibi işlemlerin sonunda saf bakır elde edilir.Hurda bakır fiyatlarının yüksek olmasında hem sanayide çok kullanılıyor olması hem de ayrıştırma işleminin çok maliyetli olması etkilidir.

HURDA BAKIR FİYATLARI

 Hurdanın ağırlığına, cinsine, şekline göre farklılık gösteren hurda bakır, hurda borsası tarafından belirlenen fiyatlarla günden güne değişkenlik göstermektedir.

 1 ton bakırı geri dönüşüm ile kazanmak için harcanan enerji, hammaddeden üretilecek bakır için harcanan enerjinin %13’üdür. Aynı şekilde 1 ton alüminyumu geri dönüşümle kazanmak için harcanan enerji ham maddeden üretilecek alüminyum için harcanan enerjinin %4’üdür.Anlaşıldığı üzere hurda metallerin madenlerden çıkarılması için gereken enerji, bu metallerin geri kazanımı için harcanan enerjiden çok daha fazladır.