Hurdaların Hayatımızdaki Önemi

HURDALARIN HAYATIMIZDAKİ ÖNEMİ

 

   Hurda kullanmış olduğumuz bir ürünün dışında olan malzeme veya ürünün artığı olarak adlandırılır. Hurda tek bir maddeden oluşabileceği gibi birçok maddeden de oluşabilmektedir. Günümüzde en değerli hurdalar metallerdir. Günümüzde hurdaların bu denli önemli oluşunun sebebi geri dönüşüm ve ayrıştırma işlemlerine tabi tutularak tekrar sanayi içerisinde hammadde olarak kullanılmasından ve buna bağlı olarak tekrar üretim aşamasına girmesinden kaynaklanmaktadır.

 

HURDALARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

 

   Aslında hurdalar kaynakların israf edilmesinin önünde bir engeldir. Çünkü bu sektörde çalışan insanlar tarafından tekrar üretimde ise yarayacak olan maddelerin ayrıştırılarak üretime kazandırılmasına ve böylece kıt kaynaklardan tasarruf edilerek bir üründen elde edilen hurda parçasının başka bir ürünün üretilmesinde kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Çünkü sıfırdan bir ürünü yaratmak işlemek hem fazla maliyet yaratabileceği gibi hem de doğal kaynakların israf edilmesine neden olacaktır. Bu yüzden gelişen ve küreselleşen dünya üzerinde hem ekonomik açıdan hem de doğal açıdan yaklaştığımızda diğer yandan katma değerinin yaratılması bakımından hurda hayatımızın önemli bir parçası olarak nitelendirilebilir.