Hurdanın Ülke Geneline Katkıları

  HURDANIN ÜLKE GENELİNE KATKILARI

 

    Hurda demir, hurda çelik, hurda kurşun, hurda kağıt ve plastik gibi hurda maddelerinin geri dönüştürülmesi ülke genelindeki doğal kaynakların hızla tükenmesini önlemek amacıyla büyük bir adımdır. Diğer bir yandan ülkemize katkısı saymakla bitmeyecektir. Türkiye'de ihtiyaç duyulan hurdalar için ödenecek döviz ya da nakit paranın ülke içerisinde kalmasını sağlayacaktır. Hurdaların geri dönüşümü ile büyük oranda enerji tasarrufu sağlanacaktır. Bunlar gibi getiriler hurdaların ekonomiye katkısını gözle görülür oranda yükseltecektir.

 

    Bir malı ya da ara malı sıfırdan meydana getirmek, hammaddeyi işlevsel hale getirmek ve bunları pazara çıkarıp tüketici ile buluşturmak hem enerji hem maliyet yönünden büyük bir israftır. Hurdaların dönüştürülmesi bu süreçleri daha ekonomik hale getirecektir. Hurdalar ayrıştırılarak kullanıldığında hammadde tek maddeden karşılanacak bu sayede enerji tasarrufu ve mali tasarruf büyük oranda sağlanacaktır.

 

    GÜNLÜK HAYATTA HURDA KULLANIMI

 

    Hurdalar günlük hayatta bir çok yerde karşımıza çıkar. Hurda alüminyum, hurda kağıt, hurda plastik gibi vadesini doldurmuş atıklar bir an önce dönüştürülüp tekrardan hizmetimize sunulacaktır.   Bir ülkenin sıfır, hiç kullanılmamış ürünlere ihtiyacı olduğu kadar hurda metallere de ihtiyacı vardır. Bunları dış ülkelerden ithal etmek yerine ülke içerisinden temin ederek mali yönden tasarruf sağlayabiliriz.