Kontamine Atık Nedir

KONTAMİNE ATIK NEDİR?

 

Kontaminasyon kelimesine baktığımız zaman radyoaktif maddenin bir yere bulaşması, bir maddenin yabancı madde etkisi ile kirlenmesi ve saflığını kaybetmesi anlamlarına gelir. kontamine atık ise yabancı maddeler sebebiyle kirlenmiş ya da içerisinde bulunan tehlikeli atıklar ile buluşan her türlü ambalaj şeklinde düşünülebilir. Tiner, boya, kimyasal madde, çamur v.b. tehlikeli maddelerin bir kapta biriktirilmesi, depolanması ya da ambalajlanması sonucunda kirlenen varil benzeri malzemeler işlemini bitirdikten sonra kontamine atık durumuna gelir.

 

Bu kaplar arasında;

 

  • her boyda ve her hacimde saç variller
  • plastik varil ve bidonlar
  • IBC tanklar
  • boya tenekeleri sayılabilir

 

   Kontamine atıklar çevreye zarar vermezler. Ancak farklı malzeme ya da bileşenlerle bir araya geldikleri zaman çevreye zarar vereceği etkiler meydana getirecektir. Örnek verecek olursak depo edilmiş olan bez parçaları ve tiner varilleri bir araya geldiğinde birleşen bu atıkların alev alıp yangın çıkarma ihtimalleri yüksek olacaktır. Kontamine atıklar konteynırlarda toplanır, çevreye zarar vermeyecek şekilde izole edilirler. Bu atıklar mekanik havalandırma sistemi ile havalandırılan depolama alanlarında depolanırlar.

 

KONTAMİNE ATIKLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

 

Kontamine atıkların depolama alanlarında kimyasallarla defalarca yıkılıp tekrar tekrar kullanılmasına olanak sağlanır bu kimyasallar kontamine atıkları üzerindeki tehlikeli maddelerden arındırarak geri dönüşümünü sağlamış olur.