Kontamine Atıklar

KONTAMİNE ATIKLAR

 Kontamine maddelerle kirlenmiş ya da içerisinde bulunan tehlikeli atıklar ile kontamine olmuş her türlü ambalaj, tehlikeli atık sınıfında yer alarak kontamine atık ambalajlar olarak adlandırılır.

 Normalde tehlikeli olmayan atıklar, tehlikeli maddelerle temas edince kontamine atık oluşur. Örneğin boya, tiner, kimyasal madde taşıyan variller kontamine atıktır.Varil hangi türden yapılmış olursa olsun(plastik, sac, veya cam variller) içlerindeki maddeye bulaşmadan önce sadece atıktır.Oysa içlerindeki maddeyle temas edince kontamine atık haline gelirler.

 Tehlikeli atıklar ile bir araya gelen atıklara kontamine atık denir.Peki ya tehlikeli atık nedir?

 Tehlikeli atıklar, çevre ve insan sağlığı için tehlike teşkil eden yanıcı, yakıcı, kanserojen, patlayıcı, tahriş edici ve zehirli atıkların tümüne verilen isimdir.

 Tehlikeli atıkların ve kontamine atıkların geri dönüşümü, diğer tüm atıkların geri dönüşümünden çok daha önemlidir. Çünkü içeriğinde bulunan kimyasallar çevreye ve insan sağlığına büyük zarar vermektedir.

 Tehlikeli atıkların çevre ve insan sağlığına zararının etkisiz hale getirilebilmesi için bazı özel işlemlere tabii tutulması gerekmektedir.

 Ülkemizde tehlikeli atıkların taşınması lisanslı firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir.Bu firmaları TSE ve Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri belirler ve lisanslandırır.Bu lisans tehlikeli atıkların yakılmasını kapsamaktadır.Bunlar;

-Atık yağlar

-Boya ve boya atıkları

-Tehlikeli atıklarla kontamine olmuş atıklar

-Kimyasallı naylon

-Kimyasallı kağıt

-Yağlı bez

-Araçların mazot ve yağ filtreleri

-Atık oto lastikleri

-Valilik ve Çevre Orman Bakanlığının izin vereceği diğer atıklardır.