Plastiklerin Hayatımızdaki Yeri

PLASTİKLERİN HAYATIMIZDAKİ YERİ

 

Plastik, hayatımızın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Hayatımızın geçen bir gününü düşündüğümüz zaman hemen hemen her yerde plastiklerle karşılaşırız. Ülkelerde bulunan üreticiler genel olarak hammadde ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü plastikler ile karşılarlar. Bildiğimiz gibi plastiğin ham maddesi ise petroldür. Bu yüzden hayatımızın büyük bir bölümünde kullandığımız plastikler aslında o kadar masum değildir. İnsan,hayatını ve aslında tüm canlıların hayatlarını tehlike altına atmaktadır.

 

HURDA PLASTİKLERİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

 

Biliyoruz ki bir plastiğin doğada yok olması için en az 100 Yıl gerekmektedir. İşte günlük hayatımızda kullandığımız bu kadar zararlı olan maddelerin geri dönüştürülebilmesi adına hurda plastik alanı meydana gelmiştir. Hurda plastikler toplanarak hem bir ekonomik kaynak yaratmak hem de doğa tahribatını azaltmak hedeflenmektedir.

 

Gelişmiş ülkeler içerisinde atıklar cam, plastik, kumaş gibi alanlara ayrılır. Geri dönüşümde hurda plastiklerin yeri ve önemi çok büyüktür. Çünkü plastikler hayatımızda çok büyük bir alana hakimdirler. Plastiklerin hurdaya gitmesi ve tekrar hammaddeye dönüşüp kullanılması ekonomik ve doğal kaynaklarımızın verimli kullanımına yardımcı olur. Ayrıca maliyetler minimize edilir ve en önemli nokta ise tabiatın devamlılığı, canlıların ise yaşam sürelerinin uzaması ön plana çıkar.