Sanayi Atığı Nedir

Sanayi Atığı Nedir?

 

Sanayi alanında işlenerek kullanılan maddelerden arta kalan ve zaman içinde artık işlenemeyen, tüketilemeyen çeşitli metaller, makinelerden arta kalan her şeye sanayi atığı denir.

 

Dünyanın her bölgesinde üretim tesislerinin sebep olduğu kirlilik ve sanayi atıkları denetlenip engellenmektedir. Özellikle petrol rafineleri, otomobil fabrikaları, elektrik üretim santralleri, çimento fabrikaları vb. yerlerde çok miktarda endüstriyel atık üretmektedir. Bu atıklar, tehlikeli atıklar olarak değerlendirilir. Başta insan sağlığı olmak üzere pek çok çevresel faktöre de zarar vermektedir.

 

 

SANAYİ ATIKLARININ ZARARLARI

 

Yıllar içinde artan sanayi üretimi sonucunda meydana gelen atıkların ulaştığı rakam oldukça büyüktür. Yalnızca Türkiye’de imalat sanayi tarafından yılda 20 milyon tonun üzerinde endüstriyel atık üretilmektedir. Kullanılmış yağ, bor yağı, toz boya, kauçuk, bakalit ve asit vb. kimyasal faaliyetler sonucu oluşan sanayi atıklarının bertaraf edilmesi yasal bir zorunluluktur. Oluşan bu atıklar gerek özel gerek kamuya ait arıtma tesislerinde işlenerek bertaraf edilmektedir.

 

Sanayi atıkları doğaya atıldıkları zaman çok sayıda zararlı bakterinin ortaya çıkmasına neden olurlar. Bu bakteriler karada ve denizde yaşayan pek çok canlının hayatını tehlikeye atmakta, doğayı kirletmekte ve havaya karışarak solunum yoluyla çeşitli hastalıkların yayılmasına sebep olabilmektedir. Tüm ekosistemi bozabilecek kadar zararlı etkileri olan bu atıklar, uygun şekilde imha edilmediği zaman büyük sorunlara yol açabilmektedir.

 

SANAYİ ATIKLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

 

Endüstriyel atıkların her türlüsü hurdalar sınıfında değerlendirilir. Fabrikalardan çıkan endüstriyel atıklar geri dönüşüm tesislerince alınıp işlenerek yeniden kullanılabilir duruma getirilir. Böylece hem çevre korunmuş olur hem de ekonomiye makro düzeyde katkı sağlanmış olur.