Sanayi Atıkları

SANAYİ ATIKLARI

 

   Günümüz gelişen dünyası içerisinde toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına oluşan talebe cevap vermek için fabrikalar üretimlerini arttımışlardır. Oluşan üretim karşısında sanayi atıkları meydana gelmiştir. Sanayi atıkları ilk zamanlarda yani ilk sanayi devriminin gerçekleşmesinden bu yana yani günümüz sanayi dünyasına kadar sanayi atıklarında artışlar meydana gelmiştir. Bunun en önemli nedeni ise insan ihtiyaçlarına cevap vermek adına üretimlerin arttırılması ve nüfusun artmasından kaynaklanmaktadır.

 

 SANAYİ ATIKLARININ GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

 

Aslında sanayi atıkları geri dönüştürülebilir olursa hem ülke ekonomisine katkıda bulunabilir hem de doğal çevreye daha az zarar vermektedir. Ancak çoğu sanayi atığı geri dönüştürülebilir nitelikte olmadığı için doğal çevreye oldukça fazla zarar vermektedir. Tabiatın dengesini bozduğu gibi çoğu canlının  da ölümüne sebebiyet vermektedir.

 

Örnek olarak fabrikaların oluşturmuş oldukları sanayi atıklarını denize dökmesi çoğu deniz canlısına zarar vermekte ve ölümüne sebep vermektedir.

 

İşte ülkeler arasında bazı anlaşmaların imzalanması tabiatı korumak hem çevreye daha az zarar vermek hem de tabiatın devamlılığını sağlamak adına önemli bir etmendir. Bu yüzden sanayi atıkları konusunda tüm ülkelerin hassas olması gerekmektedir.