Tehlikeli Atıklar

TEHLİKELİ ATIKLAR

 

Günümüzde sanayileşmenin artması, ülkelerin savunma sanayiye yapmış oldukları yatırımlar ile birlikte tehlikeli atıklar artmıştır. Ayrıca enerji sanayisinin insan ihtiyaçlarını karşılamak adına yaptıkları üretimler sonucu tehlikeli atıklar meydana gelmektedir. Tehlikeli atıkların değerlendirilmemesi sonucu tabiata çok ağır tahribat olmaktadır. Çünkü içlerinde bulunan kimyasallar, çoğu canlının  ölümüne sebebiyet vermektedir. Ancak ülkelerin imzalamış oldukları bazı anlaşmalar sonucunda tehlikeli atıkların zararı minimize edilmeye çalışılmaktadır.

 

ÜLKELERARASINDA TEHLİKELİ ATIKLAR VE DÖNÜŞÜMLERİ

 

Çoğu gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkeler atıkları değerlendirmeyip tabiata zarar vererek canlıların ölümlerine neden olmaktadır. Tehlikeli atıkların zararını minimize etmek adına, üreticilerin belirli önlemler almaları gerekmektedir. Örnek olarak eğer bu atıklar geri dönüşüm yolu ile tekrar ilk üretim aşamasına dönüştürülebiliyorsa hem maliyet açısından hem de tabiatın devamı açısından önem arz etmektedir. Örnek olarak Paris Antlaşması'nın ülkeler ve doğal düzen açısından önemi büyüktür. Bu anlaşma özellikle tehlikeli atıklar ve küresel ısınma açısından önem arz etmektedir. Çünkü yaşamış olduğumuz dünya üzerinde sadece insanlar değil birçok canlı yaşamını sürdürmektedir.

 

Bizler de üretim aşaması sonucu elde edilen özellikle tehlikeli atıkları belirlenen kurallarla geri dönüşüme ulaştırmalıyız. Canlılara ve doğaya en az zarar verecek nitelikte olması için belirli çalışmalar yapmamız gerekmektedir. Bu hem insanlar hem de diğer canlıların devamlılığı adına önemlidir.